Schoorsteenveger
Schoorsteenveger
Schoorsteenveger Sleumer in
Uithuizen
[Terug naar plaats Uithuizen]




Schoorsteenveger Sleumer
Lageweg 10
9981 HE Uithuizen

tel: 06 - 535 90 111

Extra informatie

Wat is het werkgebied van Schoorsteenveger Sleumer?  Wij vegen schoorstenen in geheel Noord-Nederland, voornamelijk in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en het oosten van Friesland.  
 
Schoorsteen laten vegen op Schiermonnikoog? 
Dat kan! Elke 1e vrijdag van de maand zijn wij op Schiermonnikoog. Bel tijdig voor een afspraak!  
 
Een regelmatig geveegde en goed onderhouden schoorsteen is erg belangrijk voor de veiligheid van uw gezin en uw woning. Kies voor het onderhoud en reiniging van uw schoorsteen daarom voor een ervaren specialist met kennis van zaken. Bij ambachtelijk schoorsteenveger Sleumer, gecertificeerd sinds 1975, is uw schoorsteen altijd in vertrouwde handen. Bel voor een afspraak:  
 
06 - 535 90 111 
 
Waarom uw schoorsteen laten vegen? 
 
Bij het stoken van een kachel komen er kleine onverbrande deeltjes in de schoorsteen terecht, die gedeeltelijk met de rook mee naar buiten worden afgevoerd. Een deel blijft echter hechten aan de binnenzijde van de schoorsteen. Uiteindelijk vormt zich een harde brandbare laag van roetdeeltjes, ook wel cresoot genoemd. Deze brandbare laag kan tijdens het stoken van de kachtel spontaan vlam vatten, met een schoorsteenbrand tot gevolg. 
 
Behalve het risico voor schoorsteenbrand, kan de verontreiniging van het binnenste van de schoorsteen er ook toe leiden dat de rookgassen niet meer voldoende naar buiten kunnen worden afgevoerd en daardoor binnenshuis terecht kunnen komen. 
 
Verstopping van de rookafvoer kan bovendien ook ontstaan door vogelnesten. 
 
Hoe vaak moet een schoorsteen worden geveegd? 
Hierop kan niet eenduidig worden geantwoord, omdat de vorming van creosoot in grote mate afhangt van het materiaal dat word gebuikt om de kachel te stoken. Bij gebruik van vochtig hout, is de kans op roetafzetting in het rookkanaal bijvoorbeeld groter dan bij gebruik van droog hout. 
 
In ieder geval is het raadzaam om een schoorsteen ten minste eenmaal per jaar een te laten inspecteren en indien nodig te laten vegen. 
Jaarlijks inspectie is bovendien aan te raden, omdat dan ook kan worden gecontroleerd of er andere gebreken aan de schoorsteen zijn ontstaan die de rookafvoer kunnen beinvloeden. 
 
Schoorsteen vegen bij gasgestookte apparaten?  
 
Bij gasgestookte apparaten, zoals gaskachels, gasgestookte c.v. ketels en (bad)geisers, treed er normaal gesproken geen vervuiling op in het rookkanaal. Regelmatig onderhoud en een goede afstelling van deze apparaten is erg belangrijk. 
 
Het is hoe dan ook raadzaam om ook de rookkanalen voor deze aparaten jaarlijks te laten inspecteren. Door o.a. vogelnestjes kunnen verstoppingen ontstaan en met name bij oudere schoorstenen kunnen beschadigingen onstaan die de rookafvoer nadelig beinvloeden.  
 
Koolmonoxide 
 
Koolmonoxide (CO) is een dodelijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen door een gebrek aan zuurstof. 
 
Omdat koolmonoxide snel in het lichaam wordt opgenomen en zich 300 maal sneller dan zuurstof verbindt met het bloed dan zuurstof, ontstaat zuurstofgebrek in vitale organen en kunnen slachtoffers van een koolmonoxidevergiftiging overlijden. Deze vergiftiging treedt alleen op in slecht geventileerde ruimten. Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en voor je het weet ben je bewusteloos. 
 
Er zijn echter een aantal zaken die op mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide kunnen duiden: 
 
- het beslaan van ramen in de kamer waar wordt gestookt 
- het vettig worden van dubbel glas 
- branderige ogen, hoofdpijn of het gevoel flauw te vallen 
 
Koolmonoxide kan worden voorkomen door er voor te zorgen dat centrale verwarmingsinstallaties, gaskachels, (bad)geisers en schoorstenen in goede staat zijn, maar vooral door te zorgen voor voldoende ventilatie in de woning. En hoewel preventie vanzelfsprekend het beste is, kan het geen kwaad om om een CO-melder aan te brengen, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd.  
 
Schoorsteen controleren/vegen 
 
Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt raakt. Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken dat het dichtslibt. De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw kamer in. 
 
Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste 1 x per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd. 
 
Schoorsteenbouw en renovatie 
 
Schoorstenen zijn over het algemeen de meest kwetsbare delen van een huis. Ze staan continue bloot aan wisselende weersomstandigheden en na verloop van tijd is het onvermijdelijk dat er slijtage onstaat. Slechter wordende of zelfs verdwijnende voegen, loslatende stenen, rollagen of betonnen randen. Ook ernstige scheurvorming en schoorstenen die dreigen af te breken zijn geen zeldzaamheid. 
 
Tijdens de reguliere inspectie en het vegen van uw schoorsteen controleren wij ook de fysieke conditie van uw schoorsteen. Als wij constateren dat uw schoorsteen is beschadigd of dreigt te beschadigen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Desgewenst kunt u dan met ons een afspraak maken om de schade te herstellen. 
 
Ook voor een volledige vervanging van uw schoorsteen, staan wij tot uw beschikking.