Schoorsteenveger
Schoorsteenveger
DGV Services in
Swalmen
[Terug naar plaats Swalmen]
DGV Services
Voskinerf 6
6071MB Swalmen

tel: 0475-785697

Extra informatie

Schoorsteenveger Limburg   
Betaalbaar en betrouwbaar 
 
Welkom bij Dgv services 
 
Wie zijn wij? 
 
 
Specialisten op het gebied van schoorsteenvegen, dak reparaties, dakgoot-reiniging en voeg-werkzaamheden rondom het hele huis. 
 
Al ruim 15 jaar zijn wij werkzaam in de bouw. Wij hebben met vele grote bedrijven samen gewerkt, vooral op het gebied van werken op hoogtes. Veiligheid is voor ons een belangrijke regel. Momenteel werken wij voornamelijk met particulieren, maar wij willen zeker ook in de toekomst met gemeentes en wooncorporaties samenwerken. 
 
Wat kunt u van ons verwachten? 
 
Wij willen een compleet pakket kunnen aanbieden aan de klant. Schoorsteenvegen en dakgoot-reiniging is een jaarlijks onderhoud dat minimaal 1 x per jaar moet gebeuren. Wij streven ernaar om een bedrijf te zijn die vertrouwd wordt om jaarlijks terug te mogen komen om onze werkzaamheden rondom het huis uit te kunnen voeren wat betreft werken op hoogte. Schoorsteenvegen moet serieus en secuur gebeuren. Het gaat om mensen levens! 
 
 
Vakwerk, professionaliteit, netheid en betrouwbaarheid.  
 
 
Alles wat wij doen wordt altijd in overleg gedaan, de gereedschappen die wij gebruiken zijn professioneel en jaarlijks gekeurd. Dit zorgt ervoor dat wij veilig en professioneel ons werk kunnen uitvoeren.  
 
De werkplek laten we altijd netjes achter. De wensen van onze klant staan altijd voorop. 
 
Wie ben ik? 
 
Ik ben een parttime brandweerman die vaak onnodige schoorsteen branden meemaakt. Ik ben me gaan specialiseren in schoorsteenvegen en onderhoud. Helaas ben ik erachter gekomen dat sommige schoorsteenvegers hun werk niet goed doen. Vegers wat binnen 15 minuten klaar zijn kunnen hun werk niet goed gedaan hebben. Schoorsteen branden kunnen altijd gebeuren, maar door een goede veeg beurt kan dit wel beperkt blijven. Als ik bij u thuis kom ben ik niet in 15 minuten weer weg. Hieronder vindt u meer informatie over schoorsteenvegen. 
 
Schoorsteenvegen, dit moet zorgvuldig en betrouwbaar gebeuren! 
 
Bij het stoken van hout, kolen of olie komen on-verbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige laag (creosoot). Wanneer u de kachel stookt bereikt het al snel een temperatuur van 500 graden. De teerachtige laag bevat gassen, deze gassen hebben een eigen brandbare temperatuur. Als deze temperatuur bereikt is kan door de vlam en zuurstof onder in de kachel een ontsteking's bron vormen. Met zuurstof, een vlam en brandbare gassen krijg je een schoorsteen (brand). Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteen branden. Ook vogelnesten kunnen zorgen voor verstoppingen in uw kanaal. Bij vegen van uw schoorsteen zullen deze ook meteen verwijderd worden. Heeft u het gevoel dat u een vogelnestje in huis heeft? Wacht dan niet tot de volgende veeg beurt maar meld dit direct aan ons en wij zullen zo snel mogelijk de nestjes komen verwijderen zodat u weer veilig de kachel aan kunt zetten. 
 
Zonder een schone schoorsteen kunt u niet veilig stoken 
 
In rook komen onder andere de volgende gevaarlijke brand gassen voor: 
 
* Kooldioxide (CO2) 
 
* Koolmonoxide (CO) 
 
* bijtende gassen 
 
 
Bij een volledige verbranding komt kooldioxide (CO2) vrij. Dit is een onbrandbaar en giftig gas. Kooldioxide is een reuk en kleurloos gas, dat de zuurstof verdrijft en daardoor verstikkend werkt. 
 
Bij een onvolledige verbranding van stoffen ontstaat koolmonoxide (CO). De meeste doden bij een brand vallen door koolmonoxide-vergiftiging. Koolmonoxide heeft een groot explosie-gebied en een lage ontbrandingstemperatuur.  
 
Koolmonoxide is een brandbaar, kleur, reuk en smaakloos gas dat iets zwaarder is dan lucht. Koolmonoxide wordt bij inademing bijna 300 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Dit is genoeg redenen om u schoorsteen goed te onderhouden. 
 
Verzekerd tegen schoorsteenbrand? 
 
Uw brandverzekering stelt als voorwaarden, wanneer u een open haard of hout kachel bezit, dat u eens per jaar de schoorsteen moet laten vegen of controleren.  
 
Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Wanneer er een schoorsteenbrand uitbreekt vraagt uw verzekering om een veeg bewijs, Deze ontvangt u van ons.  
 
Wat is een veeg bewijs? 
 
 
Als wij het veeg werk hebben uitgevoerd en uw schoorsteen veilig is om te gebruiken dan krijgt u een "veeg bewijs". Hierop staat onze naam vermeld als uitvoerende partij en de datum en aard van de verrichte werkzaamheden Daarnaast staat het inschrijf nummer van de kamer van koophandel erop vermeld. U dient dit bewijs goed te bewaren. Het kan van pas komen bij verzekering's kwesties. Wij bewaren ook een kopie hiervan in ons archief. 
 
Enkele tips bij het stoken 
 
• Alleen goed gedroogd hout als brandstof gebruiken.  
• Gebruik iedere keer een of twee blokken niet meer. 
• Stook geen behandeld hout (verf, beits, impregneer, zorg dat u alle spijkers verwijderd mocht u oud hout gebruiken. 
• Geen multiplex, spaanplaat of oud papier gebruiken.  
 
 
Better to be safe than sorry!