Schoorsteenveger
Schoorsteenveger
Schoorsteenveger Miedema in
Noordhorn
[Terug naar plaats Noordhorn]
Schoorsteenveger Miedema
Nieuwstraat 15
9804PW Noordhorn

tel: 0594-502830

Extra informatie

Welkom bij Schoorsteenveger Miedema  Schoorsteenveger bij u in de buurt  
 
Als u in het bezit bent van een houtkachel dan gaat u de wereld in eens een beetje anders bekijken. U merkt dat er veel meer bij komt kijken dan alleen gezellig genieten van het brandende hout.  
 
Naast het verzamelen en hakken van het hout, heeft uw kachel ook onderhoud nodig. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste, is het onderhoud van de schoorsteen.  
 
Deze 'hoge' en specialistische klus kunt u vanaf nu uitbesteden aan  
een vakman bij u in de buurt. 
 
De meest gestelde vragen 
over schoorsteenvegen  
 
1. Waarom moet de schoorsteen geveegd worden? 
2. Hoe vaak moet de schoorsteen geveegd worden? 
3. Moet er ook geveegd worden bij gaskachels of gasgestookte c.v.-ketels? 
4. Ben ik verzekerd bij schoorsteenbrand? 
 
1. Waarom schoorsteen vegen? 
 
Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden celsius (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit. De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag: smoort u uw kachel teveel, dat wil zeggen dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding, waarbij extra afvalstoffen vrijkomen. Daardoor kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen trek. Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in, waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk. Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende delen. 
 
2. Hoe vaak schoorsteen vegen? 
 
Het onderhoud van uw schoorsteen is bepaald in de bijlage van het Gebruiksbesluit*. Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen. 
 
(* Artikel 2.1.1 lid 5 van het Gebruiksbesluit)  
 
Het vijfde lid stelt eisen aan de voorziening voor de afvoer van rook, zoals een schoorsteen of afvoerkanaal: 
a. een voorziening moet doeltreffend zijn gereinigd. Dit is voor een stooktoestel in het algemeen het geval indien de schoorsteen afhankelijk van het gebruik eenmaal per jaar wordt ge&impl;nspecteerd en geveegd; 
b. een voorziening voor de afvoer van rookgassen waarin brand heeft gewoed, moet eerst gereinigd en zo nodig hersteld zijn alvorens de voorziening weer mag worden gebruikt; 
c. verder mag de voorziening bij gebruik geen gevaar voor de veiligheid van personen opleveren, bijvoorbeeld door lekkage van rookgas, warmteontwikkeling of andere gebreken. Hiervoor is het belangrijk dat de schoorsteen regelmatig wordt gereinigd en geconstateerde gebreken 
adequaat worden hersteld, zie ook onderdeel a. 
 
3. Ook vegen bij gaskachels of gasgestookte c.v.-ketels? 
 
Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte c.v.-ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is er normaal gesproken geen vervuiling van het rookkanaal. Het is wel van belang dat de gasgestookte apparaten regelmatig onderhouden en afgesteld worden. Het is verstandig om jaarlijks, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud, ook even naar het rookkanaal te laten kijken. Het is immers niet ondenkbaar dat er in het kaal een verstopping ontstaat, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Bij oudere types rookkanalen of schoorstenen is het verstandig om één keer per jaar te laten vegen. Een goede veger veegt niet alleen het rookkanaal, maar voert ook een inspectie uit.  
 
4. Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand? 
 
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening aan kunnen tonen dat de schoorsteen geveegd was. U ontvangt van ons een veegbewijs. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de Kamer van Koophandel.