Schoorsteenveger
Schoorsteenveger
Frans Schoorsteenvegen & Bestrating in
Kampen
[Terug naar plaats Kampen]
Frans Schoorsteenvegen & Bestrating
Prins Bernhardstraat 25
8262DJ Kampen

tel: 06 - 52541347

Extra informatie

Frans schoorsteenvegen & Bestrating houdt zich bezig met diverse werkzaamheden voor het onderhoud van uw schoorsteen , dakgoten, dakken en het leggen van bestrating.   
Met ruime ervaring, bent u verzekerd van een professionele en efficiënte aanpak. 
Het spreekt voor zich dat wij na het uitvoeren van de veegwerkzaamheden een veegcertificaat voor de verzekering verstrekken. 
 
De geldigheidsduur van dit veegcertificaat is 1 jaar geldig na datum uitvoering veegwerk. Tevens houden wij in onze administratie een kopie van dit veegcertificaat. 
 
Als extra service attenderen wij u erop wanneer uw schoorsteen aan zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt toe is.  
 
Heeft uw schoorsteen onderhoud nodig of wilt u gebruik maken van onze andere producten en diensten, 
neem dan vrijblijvend Contact op, wij dienen u graag van advies. 
 
schoorsteenvegen  
 
Het vegen van uw schoorsteen is erg belangrijk om veilig van de haard of kachel te kunnen genieten. 
 
UWSCHOORSTEENVEGER1 Heeft u een brandverzekering (opstal) dan bent u verzekerd indien er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Uw verzekering stelt als voorwaarde dat u, indien u een open haard of houtkachel bezit, eenmaal per jaar de schoorsteen moet laten vegen/controleren. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening of  
veegbewijs kunnen aantonen dat de schoorsteen geveegd was. Vraag bij uw tussenpersoon of verzekeraar informatie over de polisvoorwaarden 
 
 
Het ontstaan en voorkomen van schoorsteenbranden. 
 
Kachels die gestookt worden met hout, kolen of olie, zorgen voor onverbrandbare deeltjes die in het rookkanaal terecht komen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het stookkanaal en vormen een roetaanslag die creosoot genoemd wordt. Deze brandbare laag kan bij een temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius in brand vliegen. De temperatuur van 500 graden is snel bereikt wanneer u de kachel stookt. 
U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het kanaal. Het kanaal of de pijp wordt gloeiend heet. Soms zijn aan de buitenkant vlammen en vonken te zien die uit de schoorsteen komen.  
 
Als uw schoorsteen in brand staat belt u eerst de brandweer via 1-1-2. Sluit de schoorsteenklep, zodat de luchttoevoer stopt. Doof het vuur in de kachel of open haard met zand. Gebruik geen water; dit kan leiden tot ontploffingen. De brandweer zal u na afloop waarschijnlijk een stookverbod opleggen, totdat het rookkanaal is gecontroleerd en gerepareerd. 
 
Brandverzekeringen stellen geen specifieke eisen. Wel gaan verzekeringen er in het algemeen van uit dat de verzekerde zorgvuldig handelt en bijvoorbeeld regelmatig de schoorsteen laat vegen. Bewaar daarom altijd een bewijs van de onderhoudsbeurt. Onzorgvuldig handelen kan problemen veroorzaken bij eventuele schadeafhandeling. In individuele gevallen kan een verzekering specifieke eisen stellen, zoals het aanbrengen van een vonkenvanger op de schoorsteen bij een rieten dak. Roetaanslag ontstaat als het vuur niet optimaal brandt. Kies daarom een stooktoestel met een beperkt vermogen, dat op volle kracht, met alle regelkleppen geheel open, kan branden zonder dat het te warm wordt. Laat het vuur altijd vanzelf uitgaan inplaats van het te ‘smoren’ door de luchttoevoer af te snijden. Roet slaat neer in de schoorsteen als de schoorsteenwand te koud is. Laat een specialist beoordelen of uw schoorsteen niet te groot is voor de capaciteit van uw toestel. Stook het schoorsteenkanaal direct goed warm. Laat u schoorsteen regelmatig vegen 1 x per jaar bij het gebruik als sfeerhaard, 2 x per jaar als de kachel gebruikt als hoofdverwarmer. 
 
 
Gebruik daarnaast altijd de juiste brandstoffen.