Schoorsteenveger
Schoorsteenveger
De Sjouweveger in
Eijsden
[Terug naar plaats Eijsden]
De Sjouweveger
Veldleeuwerik 62
6245 RJ Eijsden

tel: 043-3440159

Extra informatie

Wanneer laat je vegen?   
U kunt uw schoorsteen in principe het hele jaar door laten vegen, vooral in het voorjaar maken de vogels vaak nesten die wij dan verwijderen waardoor het kanaal weer vrij wordt gemaakt,maar ook voor/na de winter is het raadzaam om te laten vegen, 1 keer per jaar is altijd goed voor allesbranders/houtkachels en open haarden. 
 
De belangrijkste functies van een schoorsteen zijn: Voor trek zorgen, zodat de verbranding goed verloopt, rookgassen uit het gebouw voeren.Een goede trek is van essentieel belang voor een goede verbranding. De schoorsteen zorgt voor de trek, niet het apparaat. 
 
De toevoer van verbrandingslucht is van essentieel belang voor de trek. Een open haard heeft ongeveer 300 m3 lucht per uur nodig, een ‘dichte’ haard ongeveer 30 m3 per uur. Een keukenventilator of afzuigkap zuigt veel meer lucht aan dan een schoorsteen. Dit kan leiden tot terugslag. Bij terugslag komt er rook in de kamer. Wanneer het apparaat direct in contact staat met de open lucht is er altijd genoeg verbrandingslucht 
 
Invloed van de wind, de trek kan worden verstoord door: Hoge bomen, Kliffen, Hoge gebouwen. Dit probleem kan meestal worden opgelost door de schoorsteen hoger te maken. In extreme gevallen moet er een afzuigventilator worden geïnstalleerd. Met een trekregelaar kan de trek van de schoorsteen worden gestabiliseerd. 
 
Trek is niet meer dan de stijging van warme lucht. Bij hoge temperaturen levert de schoorsteen een sterke trek. De beste resultaten worden bereikt wanneer de hoogte en diameter van de schoorsteen zijn afgestemd op het gebruikte apparaat. Als de trek te sterk is, kan de hitte te snel de schoorsteen in worden gezogen. Een te sterke trek kan worden bijgesteld met keerkleppen, trekregelaars. Het gebruik van meerdere bochtstukken in de inzetpijp verkleint de trek. 
 
Het vuur komt slecht op gang – mogelijke oorzaken: Niet genoeg lucht: Open de ventilatiesleuven. Soms moet het deurtje ongeveer 1 cm open blijven staan. Controleer of de keerklep open staat. Ook kunt u de aslade openschuiven. Slecht aanmaakhout: Gebruik eerst kleine stukjes gespleten brandhout in combinatie met proppen krantenpapier en voeg daar later pas grotere stukken aan toe. Denk eraan: hoe kleiner en droger hoe beter. Terugslag / koude schoorsteen: Verwarm de schoorsteen door een stuk krantenpapier op te rollen tot een fakkel en deze in de kachel te houden totdat de trek de juiste kant op gaat.  
 
Rook in de kamer – mogelijke oorzaken: Kwaliteit van het hout: Vochtig hout kan meer rook veroorzaken dan de schoorsteen kan afvoeren. Luchtsystemen, zoals airconditioning of afzuiginstallaties in badkamers of keukens, betrekken mogelijk hun lucht uit de schoorsteen (terugslag). In dat geval moet u buitenlucht naar de haard voeren. Verkeerd gebruik: Zet altijd de keerklep en hoofdluchtregelaar open voordat u de haard opnieuw vult. Doe het deurtje langzaam open. Inzetpijpen: Denk eraan dat bochtstukken (van 90 graden) en lange horizontale inzetpijpen de trek verminderen. Te korte schoorsteen levert niet genoeg trek voor de haard. Een te koude schoorsteen kan ervoor zorgen dat er helemaal geen trek is, of zelfs terugslag. Inzetpijpen moeten op de juiste manier met de haard en de schoorsteen worden verbonden en de juiste afmetingen hebben. Een geblokkeerde schoorsteen kan worden veroorzaakt door een vogelnest, roet of teer. 
 
Een te korte brandtijd – mogelijke oorzaken: Het hout: Grote stukken branden langer dan kleine. Gebruik hard hout dat in stukken is gehakt, gespleten is en ongeveer 12 maanden op een droge plek is bewaard. Een te sterke trek door de schoorsteen kan een volledige verbranding tegengaan. Verkeerd gebruik: De hoofdluchtregelaar moet langzaam naar de gesloten positie worden geschoven, en geheel worden gesloten wanneer het vuur eenmaal brandt. Gebruik de haard niet gedurende langere tijd met het deurtje van de aslade open – dat leidt tot een te hoge temperatuur. 
 
Gassen ontbranden ploffend – mogelijke oorzaken: Het sluiten van de luchtregelaar bij het vullen van de verbrandingskamer. Soms moet u eerst ongeveer een kwartier wachten alvorens de luchtregelaar te sluiten. De secundaire luchttoevoer zit wellicht verstopt met roet en teer. Vochtig hout vraagt om enorme hoeveelheden energie, omdat het eerst moet uitdrogen alvorens te kunnen branden. De hierbij ontstane rookgassen kunnen ontploffen en een explosie in de verbrandingskamer veroorzaken. Onvoldoende trek. 
 
Onregelmatige (te intensieve) verbranding. Slechte afdichtingen, De brandstof, Verbrand nooit oude pallets, spaanplaat, afval of met was bedekte materialen. Teveel trek in de schoorsteen. Gebruik een keerklep of trekregelaar om de trek te verminderen. 
 
Weinig warmte: Als klanten klagen over een te lage warmteafgifte is de oorzaak daarvoor meestal: 
De kwaliteit van het hout, De trek in de schoorsteen, Verkeerd gebruik, De bouw van het huis (isolatie, hoogte van het dak, etc.). 
 
Wij vegen de schoorsteen van binnenuit naar boven/buiten en wordt volledig schoongemaakt door het gebruik van verschillende borstelmaten, de vrijgekomen stof/roet wordt opgevangen door een stofzuiger. 
 
Het schoorsteenkanaal wordt geïnspecteerd op diverse punten. 
 
Als wij het veegwerk hebben uitgevoerd krijgt u een rekening/veegbewijs. Hierop staat onze naam vermeld als uitvoerende partij en de datum en aard van de verrichte werkzaamheden. U dient dit bewijs goed te bewaren.